Jak provést Heimlichův manévr, když se váš pes dusí?

Jak provést Heimlichův manévr, když se váš pes dusí?

I když doufáme, že tyto informace nebudete muset nikdy použít, je důležité být vždy připraveni. Naučte se provádět heimlichův manévr u velkých i malých psů. A nezapomeňte se o něj podělit i s ostatními rodiči domácích mazlíčků! 

 

Dusí se můj pes?

Pokud se váš pes dusí, může lapat po dechu, snažit se dýchat nebo nedýchat, vydávat hlasité zvuky při dýchání, hrabat si packami v obličeji nebo se chovat zběsile až panicky.

Co dělat, když se váš pes dusí?

Pokud máte podezření, že se váš pes dusí, přistupujte k němu opatrně, protože může být úzkostný a může se chovat neobvykle.

Psa může ohrozit náhodné spolknutí cizího předmětu, jako jsou hračky nebo kosti. Pokud si všimnete, že něco spolkl, můžete to zkontrolovat tím, že psa znehybníte a otevřete mu tlamu. Pokud vidíte cizí předmět, můžete ho opatrně vytáhnout prsty. Důležité je přitom nezatlačit předmět dále do dýchacích cest.

Pokud předmět vidíte, ale je mimo váš dosah, můžete ho posunout blíže plochou stranou lžíce. Tento postup však může být obtížný, zejména pokud je pes při vědomí. Je důležité během tohoto procesu dbát na to, aby vás pes nepokousal.

Pokud má pes úplnou obstrukci dýchacích cest způsobenou hladkým předmětem, jako je například míček, a je v bezvědomí, můžete se pokusit o techniku extrakce, kterou vám může poradit veterinární lékař. Pokud se váš pes dusí, neváhejte a okamžitě kontaktujte veterinárního lékaře, aby určil další postup.

Heimlichův manévr pro psy

Pokud není možné předmět fyzicky odstranit prsty, proveďte Heimlichův manévr:

1. Zvedněte psa tak, aby se jeho páteř opírala o váš hrudník.

2. Obejměte zvíře rukama pod žebry.

3. Jednu ruku sevřete v pěst a druhou ruku obtočte kolem pěsti.

4. Proveďte pět rychlých úderů do břicha těsně pod žebra, a to tak, že zatnete pěst do břicha a nahoru směrem k žebrům.

5. Pokud se vám nepodaří předmět vytlačit, uštědřete psovi pět prudkých úderů do hřbetu mezi lopatky.

 

Tento postup opakujte, dokud se předmět nevymkne. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat, zda se předmět uvolnil natolik, že jej lze odstranit prsty.

Heimlichův manévr pro velké psy

U velkých psů, kteří stojí, proveďte Heimlichův manévr, jak je popsáno výše. Můžete také zkusit zvednout jejich zadní nohy do vzduchu jako trakař, abyste podpořili posunutí předmětu dopředu.

U velkých psů, kteří leží na boku nebo které nelze zvednout proti hrudníku, položte ruku na záda psa a druhou rukou stiskněte břicho dovnitř a nahoru. Zkontrolujte tlamu, zda se předmět uvolnil natolik, abyste jej mohli uchopit prsty.

 

Heimlichův manévr pro malé psy

U menších psů můžete kromě výše popsaného Heimlichova manévru zavěsit psa za boky/stehna a opatrně s ním kývat ze strany na stranu. Zkontrolujte tlamu, zda se předmět uvolnil natolik, abyste jej mohli uchopit prsty.

Co dělat poté, co jste zabránili možnému udušení?

Po odstranění předmětu, pokud váš pes nedýchá, proveďte několik vdechů, jako byste prováděli resuscitaci u člověka. Pokud nereaguje, zahajte resuscitaci.

Pokud váš pes dýchá, ihned se obraťte na svého veterinárního lékaře, který provede další vyšetření. Je důležité se ujistit, že předmět nezpůsobil poranění v krku, které by mohlo vést k dalším vážným následkům, a ujistit se, že plíce a dýchací cesty jsou bez jakéhokoli jiného cizího materiálu. Může být provedeno rentgenové vyšetření, zda se v plicích nehromadí tekutina, nebo zda nedošlo ke spolknutí cizího předmětu.

blog fotky  (2)

Jak zabránit budoucímu dušení psů?

Ne všem nehodám lze zabránit, ale zvažte tyto příčiny dušení psů a způsoby, jak jim můžete předejít:

1. Věnujte pozornost velikosti granulí. Některá suchá krmiva určená pro velké psy nebo k léčbě zubního kamene jsou pro malého psa příliš velká. Na našich webových stránkách můžete použít přehledný filtr, ve kterém si zvolíte typ plemena, věk, míru aktivity, druh masa a dle toho se vám zobrazí nejvhodnější krmiva. Samozřejmě Vám s výběrem rádi pomůžeme! Napište nám

2. Dětské nebo kojenecké hračky by neměly být psům přístupné, zejména by s nimi neměli zůstávat bez dozoru.

3. Hračky pro psy mohou představovat nebezpečí udušení, pokud jsou nro psa příliš malé nebo mají kousky, které se mohou odlomit. Vybírejte hračky, které odpovídají velikosti psa, jsou pevné a nerozpadají se snadno na kousky.

4. Pamlsky pro psy, jako je syrová kůže, mohou představovat nebezpeční udušením, jakmile je pes rozkousá na menší velikost. Pro psa může být lepší mu je odebrat, když se stanou příliš malými. Nikdy nedávejte jedlé žvýkací pamlsky bez dozoru. 

5. Věnujte pozornost tomu, co váš pes jí a typům pamlsků, které má k dispozici, abyste se vyhnuli situaci, kdy by se mohl udusit. Nehody se však stávají, proto je velmi důležité umět provést Heimlichův manévr, protože v případě nouze může zachránit život.